Tonix (förstärkta) gör revival 16 jan 2016 för en kväll på Tobbes sista danskväll på Sandra, Kalmar

Foto: Conny Brehmer & Helmuth Petersson